Roadmap

Version 1.1

Fokusområder for version 1.1:

 • √ Anbefalinger på materialer som vi ikke har brugsstatistik for (eksempelvis nyere materialer)
 • √ API som andre også vil kunne bruge
 • Automatisk leverance af bestand
 • API
  • √bugfix: WII/PS-spil anbefalinger på tværs af materialetyper
  • √ Anbefaler til materialer uden brugsstatistik, – ud fra forrige bog fra samme forfatter.
  • √ Refaktorering: Fjern koden fra forrige udgave af recommenderen
  • √Preformance-måling/benchmark – der opsamles nu performancestatistik
  • √decodeURIComponent for /object/…
  • √Gør de udviklede API’er tilgængelige for andre
  • √Online API-dokumentation, and endelig version 1 af data model og API
  • √Endpoints: /v1/collection, /v1/object, /v1/cover og /v1/recommend
  • √Datamodel: Afklaring af creator/contributor ud fra manifester. Kun hyppigste creators i værket  skal være creator, – resten skal være contributors.
 • Misc
  • √Stagning udvikling på stg.bibspire.dk
  • √Flyt website: bibspire.dk til produktionsserver
  • √Prototype/udgave/proof-of-concept der kunne virke på ereolen.dk, ligger på https://ereolen.bibspire.dk
  • √Opdater projektbeskrivelse på bibspire.dk

Planer for version 1.2

 • Ny forbedret anbefaler
  • Tre trins anbefaler. Mulighed for at vælge/kombinere forskellige anbefalere, både egenudviklede og eksempelvis også anbefaleren i Den Åbne Platform. Her til også mulighed for custom ranking og filtrering.
  • Prioritering af materialer med samme emne og/eller materialetype.
  • Forbedringer af anbefaler ud fra feedback.
  • Anbefalinger ud fra  flere pid’er
  • Automatisk opdatering af recommender, når webtrekk brugsdata uploades
 • Forbedret visning
  • Visning af anbefalinger ved /ting/collection
  • Visning af anbefalinger ved lånerstatus
  • Bedre håndtering af visning ved lav skærmbredde (i.e.: mobil), eksempelvis karrusel.
  • Sikr at vi ikke viser tomt årstal
 • Features ud fra løbende dialog med bibliotekerne
 • Afklaring af værktitel ud fra manifester skal ignorere tegnsætning, i.e. (Fagre[,] nye verden bug)

Idéer til fremtidig udvikling af anbefalinger i DDB-CMS

 • Series id slug’ed like wp
 • Bedre adgangsstyring via tokens
 • Brugsstatistik,  oppetids- og performance-måling etc.
 • Option: opprioriter samme emne / materialetype
 • Visning af anbefalinger ved søgning
 • Visning af anbefalinger i bestilflow
 • Filtrering på om materialet er hjemme
 • Kriterier på hvor anbefalinger vises
 • Foretrukne rækkefølge af materialetyper
 • Anbefalinger / integration med søgeresultat.
 • Anbefalinger i bestil-flow’et efter bestilling.
 • Anbefalinger ved lånerstatus.
 • Filtrering på om materialet er hjemme.
 • Alternative anbefalingsvisninger, herunder med mere interaktivitet og gruppering af lignende anbefalinger (i.e. indenfor samme emner/genrerum/forfatter).
 • Personalisering, – tilpas anbefalinger ud fra den nuværende bruger.
 • Endnu bedre anbefalinger ved også at inddrage metadata, mere data science og genrerum.
 • Eksempel på hvorledes komponenten kan indlejres i andre løsninger infoskærm/udlånsautomat/app (komponenten er lavet så den let kan indlejres andre steder end DDB-CMS).
 • Inspiration-karussel ud fra emne, i.e. som supplement til kurateret indhold
 • recommender: popularity count from database, i.e.:  `SELECT wid, COUNT(*) FROM usagedata WHERE d > ‘$some_date’ GROUP BY wid` as popularity count instead of file
 • automatic update of recommender to latest data
 • data-model: merge duplicate works, i.e. ekstra værker der optræder pga. lokalposter
 • Begræns tilgængelighed af “Egen tilpasning” på demosite

Idéer til andre udvikling – andre projekter.

 • fuld-side inspirationsvisning med navigation (også som mulighed i DDB-CMS)
 • indlejring af anbefalinger på andre sites etc.
 • bibdata.dk link til nærmeste biblioteker, inkl. availability-status
 • bibdata.dk keywords/creator/… opslag eller søg efter materiale
 • event signup – alternativ til place2book
 • på opdagelse i bibliotekets materialer i VR – har leget lidt med prototype i denne retning