Roadmap

Roadmap er under omstrukturering, – flyttes til issues i gitlab snart...

Næste tasks

 • Statistik dashboard / rapporter
 • Refaktorering og kodeforbedringer
 • Layout
  • “Inspiration”-overskrift bør have class=”pane-title”
  • Align anbefalinger med højremargin ved visning
  • Mindre inline styling i visningskomponent
  • Collection-visning: “I mobilvisningen er der lidt for meget luft før anbefaleren kommer. Den har padding-top på 120px. Det er for meget. Det skal være nærmere 20px. så at brugerne lægger mærke til den når de ser på siden. Der må også være lidt mindre luft i pc visningen. Måske halvdelen af det nuværende.
 • Prøve at få den i drift på flere biblioteker
 • Landing page med visning af inspiration fra et prædefineret materiale.

Backlog og idéer til fremtidig udvikling af anbefalingerne

 • Recommender version 1.2. (inkl a/b test af recommendere)
 • Visning af anbefalinger ved bestilling
 • Mere funktionalitet i admin-grænsefladen for at konfigurere anbefalinger
  • Mulighed afgrænsning på materialetype, emne etc. ud fra metadata
 • Lad materialetyper fremgå af visningen, evt. klik på materialetypen for at få manifest at denne type.
 • Beskrivelse af årsag til anbefaling (samme forfatter, samme emne, andre har lånt, andre har set, …) eller evt. differentierede bånd.
 • Visning: evt. mulighed for at sortere/filtrere anbefalinger efter årsag til anbefalingen
 • Forklar sammenhængen, – hvordan er anbefalingen relevant ifht. materialet.
 • Evt faktalinks og arrangementer som anbefalinger.
 • Evt. anbefal udgave på engelsk / originalsproget hvis tilgængelig.
 • Evt lektørudtalelser, læsekompasdata, etc. som ekstra anbefaler-datakilde
 • Mere forskelligehed i typen af anbefalinger, – eksempel rejselitteratur kunne også anbefale skøn etc. relateret til samme område
 • Anbefaling af anmeldeser og (debat)artikler relateret til bogen.
 • Mere fokus på aktualitet (nyere materialer)
 • Eksempelvis anbefal bibliotekets faciliteter såsom makerspace, indenfor relevante emner.
 • Evt. mulighed for bibliotekar-kuraterede anbefalinger af hjemmesider relateret til et givent emne eller bog.
 • Mulighed for bibliotekar-kuraterede kampagner som del af anbefalinger.
 • Deling af biblioteksproduceret indhold.
 • Evt berigelse af anbefalinger via alder/køn-statistik etc.
 • Prioritering af materialer med samme emne og/eller materialetype, i.e. afgræns til børnematerialer, wii-spil etc. (afventer ny anbefalerengine).
 • Forbedringer af anbefaler ud fra feedback.
 • Automatisk opdatering af webtrekk brugsdata
 • Lånstatistik?
 • Andre anbefalingskilder (lister, kuraterede, …)
 • Bedre håndtering af visning ved lav skærmbredde (i.e.: mobil), eksempelvis karrusel.
 • Sikr at vi ikke viser tomt årstal
 • Features ud fra løbende dialog med bibliotekerne
 • Afklaring af værktitel ud fra manifester skal ignorere tegnsætning, i.e. (Fagre[,] nye verden bug)
 • Series id slug’ed like wp
 • Bedre adgangsstyring via tokens
 • Brugsstatistik, oppetids- og performance-måling etc.
 • Option: opprioriter samme emne / materialetype
 • Visning af anbefalinger ved søgning
 • Visning af anbefalinger i bestilflow
 • Filtrering på om materialet er hjemme
 • Kriterier på hvor anbefalinger vises
 • Foretrukne rækkefølge af materialetyper
 • Anbefalinger / integration med søgeresultat.
 • Anbefalinger i bestil-flow’et efter bestilling.
 • Anbefalinger ved lånerstatus.
 • Filtrering på om materialet er hjemme.
 • Alternative anbefalingsvisninger, herunder med mere interaktivitet og gruppering af lignende anbefalinger (i.e. indenfor samme emner/genrerum/forfatter).
 • Personalisering, – tilpas anbefalinger ud fra den nuværende bruger.
 • Endnu bedre anbefalinger ved også at inddrage metadata, mere data science og genrerum.
 • Eksempel på hvorledes komponenten kan indlejres i andre løsninger infoskærm/udlånsautomat/app (komponenten er lavet så den let kan indlejres andre steder end DDB-CMS).
 • Inspiration-karussel ud fra emne, i.e. som supplement til kurateret indhold
 • recommender: popularity count from database, i.e.: `SELECT wid, COUNT(*) FROM usagedata WHERE d > ‘$some_date’ GROUP BY wid` as popularity count instead of file
 • automatic update of recommender to latest data
 • begræns tilgængelighed af “Egen tilpasning” på demosite, kan være et minefelt
 • data-model: merge duplicate works, i.e. ekstra værker der optræder pga. lokalposter
 • Inspirationsvisning: karruseller og inspiration ud fra anbefalinger + bibliotekar input.
 • fuld-side inspirationsvisning med navigation (også som mulighed i DDB-CMS)
 • indlejring af anbefalinger på andre sites etc.