Recommender v1.2

Planer/idéer for recommender version 1.2 – opsplitning af recommenderen i tre faser – prioriteringen kan ændres undervejs. Ting i parentes bliver næppe en del af første release (v1.2.0).

Anbefaleren:

 • Forberedelsesfase – afklaring af hvorledes anbefalerne kaldes ud fra metadata etc.
  • √Find anbefalerkonfiguration for pågældende bibliotek
  • √Find værk–id hvis manifest
  • (Find frekvens for emner.)
  • (Hvis lav webtrekk brugsstatistik, berig med flere bøger af samme forfatter (og/eller snævre emner) for bedre brugsstatistik-anbefalinger.)
 • Anbefalingsfase – kald af de forskellige anbefalere
  • Default anbefaler (forrige udgave)
  • √WebTrek-anbefaler
  • √DBCs anbefaler via openplatform
  • (ADHL-anbefaler)
  • (Metadata anbefaler)
   • (Generelle metadata anbefalinger)
   • (Samme DK5)
   • (Overlappende emner (invers emnefrekvens))
   • (Nyeste materialer samme emne)
   • (Nyeste/næste materialer samme forfatter)
   • (Næste materiale samme serie)
   • (Øvrige heuristikker baseret på bibliotekarisk feedback)
  • (Bibliotekar-kuraterede anbefalinger ud fra emne/materiale)
  • (Anbefaler ud fra biblioteksproduceret indhold, såsom karruseller)
  • (Anbefaler ud fra brugernes likes / scoring på sitet)
  • (Anbefaler ud fra brugsstatistik i FAKTOR når tilgængeligt)
  • (Opslag / anbefalinger af eksterne informationer såsom faktalink ud fra emne, arrangementer på biblioteket etc.)
  • (PAPPS-anbefaler når tilgængeligt)
  • √Gentag anbefaling med andre værker af samme forfatter hvis manglende anbefalinger
 • Rankerings-fase
  • √Hent metadata for anbefalede værker
  • √Filtrer på beholdning
  • √Prioriter manifester efter type
  • √Gendan værk-metadata efter materialer i bestand.
  • (Kombineret rankering fra forskellige anbefaleralgoritmer)
  • √Ofte kun et materiale per forfatter
  • (co-weight fra WebTrekk-data)
  • (prioriter efter hvad der er hjemme)

Genrelle ændringer:

 • √Refaktorering af database/caching/…-strategi
 • (Contributor i indekser inkluderer creator, som bortfiltreres ved udtræk).
 • (Bedre værkmatch (forudsætning for metadata anbefalinger))