Pris

I kan gratis bruge anbefalingerne på jeres bibliotekssite, – men I opfordres til at tegne et abonnement, hvilket går til udvikling og drift.

Abonnement per bibliotek

Abonnementsprisen for de enkelte biblioteker påvirker hvor godt løsningen bliver understøttet:

  • Videreudvikling (Mindst 20 øre per indbygger per år). Biblioteket støtter videreudviklingen af BibSpire. Bibliotekets udviklingsønsker prioriteres højere.
  • Drift (Mindst  10 øre per indbygger per år). Biblioteket får performancegaranti / service level agreement, og kan udover anbefalingskomponenten i DDB-CMS også bruge de udviklede webservices i andre løsninger såfremt at de er opensource. Biblioteket kan selv konfigurere hvordan anbefalingerne vises etc.
  • Preview. Biblioteket kan bruge anbefalingerne uden performancegaranti, og har ikke mulighed for selv at tilpasse visningen.

Udkast til kontrakt / abonnementsaftale kan hentes som:
[pdf dokument] [office dokument]

Frikøb af kildekoden

Målet er, at hele løsningen bliver opensource. Rasmus Erik (solsort / Veduz ApS) har arbejdet med recommendere i bibliotekssektoren på egen hånd siden 2014 (i mellem betalte konsulentopgave). Da hans virksomhed selv har finansieret udviklingen, så ligger rettighederne forøjeblikket dér, men håbet er, at bibliotekssektoren frikøber løsningen som opensource.

Konsulent

Det er også muligt at hyre Rasmus Erik som konsulent / udvikler på dagsbasis eller ugebasis, hvilket samtidigt giver biblioteket adgang til at bruge BibSpire i et driftssetup. Bemærk at konsulentsatsen afspejler specialistviden samt finansierer innovation i bibliotekssektoren, og derfor er betydeligt højere end prisen for en gennemsnitlig udvikler.