Pris

BibSpires finansiering er baseret på crowdfunding / pay what you want, hvor bibliotekerne eller andre parter selv vælger hvor meget de betaler.

Der er fri adgang til at prøve beta-udgaven af anbefalingskomponenten i DDB-CMS. Hvis man tager løsningen i brug, skal der tegnes abonnement men biblioteket bestemmer selv prisen.

Abonnement og betaling går til innovation i bibliotekernes digitale løsninger. Jo mere biblioteket betaler, des større indflydelse får det på hvad der bliver udviklet.

Abonnement per bibliotek

Abonnementsprisen for de enkelte biblioteker påvirker hvor godt løsningen bliver understøttet:

  • Videreudvikling (Mere end 20 øre per indbygger per år). Biblioteket støtter videreudviklingen af BibSpire. Bibliotekets udviklingsønsker prioriteres højere.
  • Drift (Mere end  10 øre per indbygger per år). Biblioteket har adgang til udgave med testet funktionalitet og performancegaranti / service level agreement, og kan udover anbefalingskomponenten i DDB-CMS også bruge de udviklede webservices i andre løsninger såfremt at de er opensource. Biblioteket kan selv konfigurere hvordan anbefalingerne vises etc.
  • Test (Mere end 0 øre per indbygger per år). Biblioteket har adgang til udgaven hvor ny funktionalitet testes løbende, uden performancegaranti, og med varierende konfiguration afhængigt af hvilken funktionalitet der testes.

Udkast til kontrakt / abonnementsaftale kan hentes som:
[pdf dokument] [office dokument]

Frikøb af kildekoden

Målet er, at hele løsningen bliver opensource. Rasmus Erik (solsort / Veduz ApS) har arbejdet med recommendere i bibliotekssektoren på egen hånd siden 2014 (i mellem betalte konsulentopgave). Da hans virksomhed selv har finansieret udviklingen, så ligger rettighederne forøjeblikket dér, men håbet er, at bibliotekssektoren frikøber løsningen som opensource.

Konsulent

Det er også muligt at hyre Rasmus Erik som konsulent / udvikler på dagsbasis eller ugebasis, hvilket samtidigt giver biblioteket adgang til at bruge BibSpire i et driftssetup. Bemærk at konsulentsatsen afspejler specialistviden samt finansierer innovation i bibliotekssektoren, og derfor er betydeligt højere end prisen for en gennemsnitlig udvikler.