BibSpire status, oktober 2019

Nyt relateret til BibSpire:

  • Anbefalingskomponenten i DDB-CMS kører nu i drift i 20 kommuner.
  • Der er implementeret et dashboard med statistik på https://dash.veduz.com (Randers efterspurgte dette).
  • Det lyder til at der snart kommer statistikdata fra DDB/FBS, hvor rådata potentielt kunne bruges til at forbedre anbefalingerne.

Fokus fremadrettet:

  • Næste punkt på udviklingen bliver visning af side med inspiration  – hvilket Aalborg efterspurgte.

Status på udvikling, September 2019

Der har været tryk på udviklingen i september: Visningen af anbefalinger er forbedret, så anbefalingerne de seneste par uger ser ud til at have medført over 15% ekstra materialevisninger i gennemsnit for de tilsluttede biblioteker. Samtidigt er backenden forbedret, så man ikke længere selv behøver uploade data om bibliotekets bestand. Dette gør det lettere at tilføje anbefalingerne til sit DDB-CMS.

spred gerne ordet, og hjælp med at få flere biblioteker til at bruge anbefalingerne, så det forhåbentligt kan blive en del af den nationale løsning på længere sigt.

Læs videre “Status på udvikling, September 2019”

Status på udvikling, August 2019

I starten af august blev der tilføjet performancemåling til recommenderen hvilket gør det muligt at måle på hurtigt recommenderen returnerer anbefalingerne. Til højre ses en graf, hvor x-aksen er antallet af sekunder per forespørgsel og y-aksen er antallet af forespørgsler. I alt har der været 140.294 anbefalinger i den målte periode. Gennemsnitstiden for et svar er 84ms (mediantiden er 64ms), 95% af forespørgslerne tog under 139ms, og 99% af forespørgslerne tog under 706ms.

I august er der sket følgende udvikling: Læs videre “Status på udvikling, August 2019”

Status på udvikling, 2014-2019

2019 indtil maj

  • April:  Første udgave af recommender-widget til DDB-CMS. Udviklernetværksmøde, hvor der var interesse for recommenderen.
  • Marts: Ny konfigurerbar recommender implementeret.
  • Januar: eksperiment med SEO og semantisk opmarkering af data (demo.bibspire.dk, – bruger recommender fra den åbne platform). Eksperimentet var så successfuldt, at det måtte lukkes midlertidigt ned fordi googles indeksering af sitet medførte så mange forespørgsler at det gav for meget belastning på til andres underliggende services.

2018

Eksperimenter med klyngeanalyse af materialer, samt forbedring af metadata via genrerum. Vidensdeling om dette gennem workshop i BF og inf.ku.dk
BibSpire startet som projekt med fokus på inspriationsværktøj. Oprindeligt tiltænkt ansøgning om puljemidler, hvilket aldrig kom på plads, så projektet startet selvfinansieret.

2017

Genrerum som ny data science model i forhold til anbefalinger mm.
Værktøj til semi-automatiseret generering af forsider med  Ballerup

2015/2016

Ny udgave af recommender til BibApp
BibApp prototype af inspirationsværktøj, der i 2016 vandt DBCs konkurrence om bedste app på åbne kulturdata. Ikke online længere, men rapport kan ses på https://bibapp.solsort.com/bibapp.pdf

2014/2015

Første implementation af egen recommender til “Visualisering af relationer” ovenpå ADHL-data, for bedre performance og  anbefalinger.
DDB-projekt “Visualisering af relationer” i samarbejde med Vejle på ADHL og metadata.