Pris / tilbud på frikøb

Gennem de sidste 5 år har Rasmus Erik på eget initiativ arbejdet på digital innovation i bibliotekerne, og han har dækket omkostningerne af egen lomme.

Dette har været med til digitalt at skubbe bibliotekssektoren fremad og har blandt andet resulteret i:

 • BibSpire – anbefalingskomponent til DDB-CMS, som kører i drift i Randers, Ballerup, Silkeborg, Tårnby, Mariagerfjord, …
 • BibSpire – API og Bibliografisk datamodel, som gør det lettere at bygge prototyper og biblioteksløsninger.
 • Eksperimenter med SEO-optimering af biblioteksdata med gode empiriske resultater.
 • Data Science genrerum-model proof-of-concept, der vil kunne bruges til anbefalinger, klyngeanalyse, emneordsforbedringer, etc.
 • Mobibl proof-of-concept app oven på openplatform med søgning, bestilling, lånerstatus/forny, kort over biblioteker med åbningstider, etc.  (Bygget i 2016 til openplatform version 1, der ikke længere kører).
 • BibApp proof-of-concept inspirationsapp, som vandt DBCs pris for bedste kulturapp. (Bygget i 2015 ovenpå APIer, der ikke længere kører).
 • Recommendere, hvoraf de seneste bruges til BibSpire, – og hvor tidligere udgaver vistnok er blevet brugt til at skubbe gang i innovationen andre steder i sektoren.
 • Rådgivning, deltagelse i forskellige fora, etc.

Håbet er, at bibliotekssektoren vil betale for denne innovation og derudover også finansiere lignende innovation fremadrettet. Eksempelvis ved at frikøbe udviklingen  som open source.  Den samlede pris for perioden 2014-2019 er 864.000, – hvilket er lavt sat i forhold til udviklingsindsatsen. Fremadrettet vil de bedste resultater komme, hvis der bliver afsat økonomi svarende til 400-600 konsulenttimer per år til fri digital innovation.

Da det endnu ikke er frikøbt, skal man foreløbigt købe adgang til at bruge de enkelte dele. Her er prisen baseret på “pay-what-you-want”-princippet. I løbet af 2020 vil det blive evalueret om “pay-what-you-want”-modellen fungerer.

Hvis der kun er ønske om at frikøbe enkelte af dele,  så må vi finde en pris ud fra den værdi, som projekterne leverer til bibliotekerne. Det vil dog være billigere blot at dække de samlede udviklingsomkostninger, – eksempel: BibSpire  er i skrivende stund den bedste inspirationsløsning, og så kan man jo sammenligne med, hvad bibliotekerne ellers har betalt/betaler for udvikling af inspirationsløsninger såsom ADHL, personaliseringsprojektet og PAPPS…

Status på udvikling, September 2019

Der har været tryk på udviklingen i september: Visningen af anbefalinger er forbedret, så anbefalingerne de seneste par uger ser ud til at have medført over 15% ekstra materialevisninger i gennemsnit for de tilsluttede biblioteker. Samtidigt er backenden forbedret, så man ikke længere selv behøver uploade data om bibliotekets bestand. Dette gør det lettere at tilføje anbefalingerne til sit DDB-CMS.

spred gerne ordet, og hjælp med at få flere biblioteker til at bruge anbefalingerne, så det forhåbentligt kan blive en del af den nationale løsning på længere sigt.

Læs videre “Status på udvikling, September 2019”

Status på udvikling, August 2019

I starten af august blev der tilføjet performancemåling til recommenderen hvilket gør det muligt at måle på hurtigt recommenderen returnerer anbefalingerne. Til højre ses en graf, hvor x-aksen er antallet af sekunder per forespørgsel og y-aksen er antallet af forespørgsler. I alt har der været 140.294 anbefalinger i den målte periode. Gennemsnitstiden for et svar er 84ms (mediantiden er 64ms), 95% af forespørgslerne tog under 139ms, og 99% af forespørgslerne tog under 706ms.

I august er der sket følgende udvikling: Læs videre “Status på udvikling, August 2019”

Status på udvikling, 2014-2019

2019 indtil maj

 • April:  Første udgave af recommender-widget til DDB-CMS. Udviklernetværksmøde, hvor der var interesse for recommenderen.
 • Marts: Ny konfigurerbar recommender implementeret.
 • Januar: eksperiment med SEO og semantisk opmarkering af data (demo.bibspire.dk, – bruger recommender fra den åbne platform). Eksperimentet var så successfuldt, at det måtte lukkes midlertidigt ned fordi googles indeksering af sitet medførte så mange forespørgsler at det gav for meget belastning på til andres underliggende services.

2018

Eksperimenter med klyngeanalyse af materialer, samt forbedring af metadata via genrerum. Vidensdeling om dette gennem workshop i BF og inf.ku.dk
BibSpire startet som projekt med fokus på inspriationsværktøj. Oprindeligt tiltænkt ansøgning om puljemidler, hvilket aldrig kom på plads, så projektet startet selvfinansieret.

2017

Genrerum som ny data science model i forhold til anbefalinger mm.
Værktøj til semi-automatiseret generering af forsider med  Ballerup

2015/2016

Ny udgave af recommender til BibApp
BibApp prototype af inspirationsværktøj, der i 2016 vandt DBCs konkurrence om bedste app på åbne kulturdata. Ikke online længere, men rapport kan ses på https://bibapp.solsort.com/bibapp.pdf

2014/2015

Første implementation af egen recommender til “Visualisering af relationer” ovenpå ADHL-data, for bedre performance og  anbefalinger.
DDB-projekt “Visualisering af relationer” i samarbejde med Vejle på ADHL og metadata.