Noter til ansøgningen

Hvis du vil være med til at arbejde på ansøgningen, kan du få adgang til at opdatere dette i site, samt vi kan oprette en etherpad til koordinering. Send i så fald en email til rasmuserik@solsort.com.

Idébeskrivelse

Formålet er at lave værtøj til litterær inspiration. Forestil dig eksempelvis et visuelt kort over litteraturen, hvor bøger der minder om hinanden, ligger i nærheden af hinanden. Når man zoomer ind på kortet, dukker der nye materialer op. Dette giver en ny at søge / gå på opdagelse i litteratur på, svare på spørgsmål som “en god bog”, eller “noget der minder om”, hvilket der mangler værktøj til.

Nogle brugsscenarier:

  • En DDB-CMS-bruger bestiller et materiale på hjemmesiden, hvorefter det visuelle værktøjet vises ud fra brugerens bestilling, hvilket får brugeren til at gå på opdagelse i litteraturen, som inspirerer til nye lån.
  • En biblioteksbruger spørge en bibliotekar om “en god bog, – noget i stil med …”. På en tablet går de sammen på opdagelse i relateret litteratur, hvilket inspirerer til nye anbefalinger.
  • En far sidder i bussen på vej til biblioteket, hvor han vil finde højtlæsningsbøger til sin søn. Han åbner inspirationsværktøjet på sin telefon, og finder nogle gode bud, med udgangspunkt i hvad de tidligere har læst.

Resultatet af projektet vil være et visuelt inspirationsværktøj, der kan tages i drift i DDB-CMS, og eventuelt også som en selvstændig app.
Teknisk bliver det lavet som en JavaScript-komponent, som bruger Den Åbne Platform. Denne komponent vil så også kunne genbruges i andre grænseflader.

Værktøjet vil give brugerne og biblioteksansatte en ny måde at gå på opdagelse i bibliotekets materialer.

Eksempler på successkriterier:

  • Brugere bliver inspireret til nye materialer. Dette kan måles ved at se hvilke / hvor mange udgående klik der er for brugere der interagerer med værktøjet.
  • Værktøjet bliver taget i brug, DDB-CMS-sites hvor det er installeret, og biblioteker hvor det bruges som formidlingsværktøj.
  • Værktøjet bruges, – her gælder det både om at måle antallet der interagerer med værktøjet, og hvor længe / gentaget.

Realiserbarhed:
Projektet bygger videre på erfaringer fra tidligere inspirationswidget i DDB-CMS, prisvindende inspirationsapp-proof-of-concept, og nyeste data science. Leverandør giver gerne garanti for rettidig og produktionsklar leverance af inspirationsværktøj som JavaScript-komponent, der vil kunne indlejres i DDB-CMS eller som selvstændig app.

Noter

Link til puljen for fælles brugergrænseflader

Vejledning til puljen

– værdi for bibliotek og brugere – argumentér for anvendelsesværdi og og strategisk værdi, DDB-mission: synliggøre bibliotekstilbud
– national værdi
– krav om 2+ biblioteker
– _realisérbarhed_
– http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/nyheder/ddb-cms-faar-nyt-vaerdigrundlag/

Det sammenhængende bibliotek